+371 28809700 info@memostay.com

Intelektuālais apgaismojums

Automatizējiet apgaismojuma kontroli.
HytronikRisinājumi

Elektroenerģijas ekonomijas varianti apgaismojumam

Ieslēgšanas / izslegšanas kontrole

Kustības sensors ieslēdz gaismu brīdī, kad tiek piefiksēts kustīgs objekts un izslēdzas pēc noteikta aiztures laika (pēc tam, kad piefiksēta pēdējā kustība) Komplektā ar gaismas sensoru, kas novērš gaismas ieslēgšanos brīdī, kad ir pietiekama dienas gaisma.

Ja ir pietiekams dabīgais apgaismojums, kustības brīdī netiek ieslēgta gaisma.

Ja dabīgais apgaismojums nav pietiekams, brīdī, kad tiek piefisēta kustūba, ieslēdzas gaisma.

Sensors automātiski izslēdzas pēc noteikta laika intervāla, kad vairs nav piefiksēta kustība

Gaismekļu grupas kontrole

Ja ir pietiekams dabīgais apgaismojums gaisma neieslēdzas pat tad, ja tiek fiskēta klātbūtne.

Ja ir nepietiekams apgaismojums, gaisma ieslēdzas mirklī, kad tiek piefiksēta kustība no jebkuras puses

Pēc gaidīšanas laika beigām, visas gaismas pāriet gaidīšanas režīma līmenī, ja dabīgais apgaismojums ir zem dienas gaismas līmeņa gaismai izslēdzas pilnībā.

Pēc gaidīšanas režīma beigām, visas gaismas pāriet automātiskajā režīmā.

Dienas gaismas kontroles funkcija

Speciāli izstrādāts risinājums enerģijas taupīšanai.

  1. Ja apgaismojums ir pietiekams,tad gaisma netiek ieslēgta pat ja tiek piefiskēta kustība.
  2. Gaisma automātiski izslēdzas, ja apkārt esošā gaisma ir pietiekama.
  3. Kad gaidīšanas režīms ir iestatīts uz “+∞”, gaisma pilnīgi izslēdzas, ja dienas gaisma ir pietiekama un automātiski ieslēgdzas tad, kad dienas gaismas kļūst blāva.

Ar pietiekamu dienas gaismas līmeni lampas neieslēgsies pat tad, ja ir fiksēta kustība.

Kad sāk krēslot un dienas gaismas līmenis ir zems , lampas automātiski ieslēdzas blāvā līmenī.

Sensors automātiski izslēdzas pēc noteikta laika intervāla, kad vairs nav piefiksēta kustība

Lampas ieslēdzas uz 100%, kad tiek fiksēta kustība.

100% gaisma, ja ir fiksēta kustība un tā paliek blāvāka līdz 10%, ja ilgu laiku nav fiksēta kustība.

Saulei austot, gaisma automātiski izslēdzas, kad dabīgā gaisma sasniedz pietiekamu dienas gaismas līmeni.

Dienas laikā gaisma neieslēdzas pat tad, ja ir fiksēta kustība.

 

Demonstrācijas uzstādījumi:
Gaidīšanas laiks: 10min
Dienas gaismas līmenis: 50lux
Gaidīšanas laiks +∞
Gaidīšanas gaismas līmenis: 10%
 

Prombūtnes kotroles funkcija

Ir tik viegli aizmirst izslēgt gaismu ofisā, koridorā vai pat mājās. Džādos citos gadījumos cilvēki nevēlas iegādāties sensorus , kas automātiski ieslēdz/izslēdz gaismu, piemēram, ja cilvēks ātri paiet garām nav nepieciešams ieslēgt gaismu.

Risinājums ir iegādāties ”prombūtnes detektoru” : kustības sesnors ir nodarbināts, bet tas tiek aktivizēts manuāli , proti, ieslēdzot slēdzi. Gaisma ir ieslēgta, kad ir kāda klātbūtne, tā paliek blāvāka, ja neviens neuzturas telpā un tā tiek izslēgta pavisam, ja prombūtne ir ļoti ilga.

Tā ir laba kombinācija, lai apvienotu gan automātisko sensoru, gan manuāli aktivizējamo, lai maksimāli ietaupītu enerģiju, bet tai pat laikā tas nodrošina efektīvu un ērtu apgaismojumu.

Gaisma neieslēdzas, kad tiek fiksēta kustība

Jāieslēdz slēdzis, lai aktivizētu sensoru un ieslēgtu gaismu

Ieslēdzot slēdzi sensors tiek aktivizēts un gaisma ieslēdzas

Kamēr tiek fiksēta klātbūtne gaisma paliek ieslēgta

Kad cilvēks aiziet, gaisma paliek blāvāka līdz 10%/20%/30%/50%(pēc izvēles) un pāriet gaidīšanas režīmā pēc kustības aizturēšanas režīma

Gaisma automātiski izslēdzas , pēc lampas gaidīšanas režīma beigām

Trīs līmeņu gaismas funkcija (Gaiteņu funkcija)

Piedāvājumā ir 3 gaismas līmeņi: 100%–>blāva gaisma (5%,10%,20%,30% pēc izvēles) –>izsēgts; 2 gaidīšanas laika režīmi; kustības aizturēšanas režīms un gaidīšanas režīms; ir iespēja brīvi izvēlēies sensora atrašānās vietu,

Ar pietiekamu dienas gaismas līmeni, lampas neieslēdzas pat tad, ja ir fiksēta kustība

Ar nepietiekamu dienas gaismu, kad cilvēks ienāk, istabā, gaisma ieslēdzas automātiski

Pēc kustības aizturēšanas režīma, gaisma paliek blāvāka un ieslēdzas gaidīšanas režīms līdz gaisma pilnīgi izslēdzas, ja apkārtējā dabīgā gaisma ir pietiekama.

Pēc gaidīšanas režīma, gaisma automātiski izslēdzas.

Gaismas pielāgošanās funkcija

Gaisma neieslēdzas, pat ja tiek fiksēta kustība, ja ir pietiekams dabiskais apgaismojums.

Gaisma ieslēdzas automātiski, ja tiek fiksēta kustība un ir nepietiekams dabskais apgaismojums.

Lampas ieslēdzas un to spilgtums mainās atkarīgi no dabīgās gaismas intensitātes.

Gaisma izslēdzas, ja ir pietiekams dienas apgaismojums.

Gaisma kļūst blāvāka līdz ieslēdzas gaidīšanas režīma apgaismojums, pēc kustības aizturēšanas gaismas režīma. Gaidīšanas režīmā, gaismas spilgtums kļūst blāvāks līdz notiektajam minimālajam līmenim.

Gaisma izslēdzas automātiski pēc gaismas gaidīšanas režīma.

Piezīmes:
Ja gaidīšanas režīma periods ir noteikts “+∞” gaisma neizslēgsies, bet kļūs blāvāka līdz noteiktajam minimālajam līmenim, pat ja ir pietiekams dabiskais apgaismojums.

Gaismekļu grupas iespējas I.

1. Pirmais sensors uztver kustību, tas ieslēdz gaismu uz 100% un vienlaicīgi aizsūta signālu otrajam sensoram. Otrais sensors pāriet gaidīšanas režīma spilgtumā.

2. Cilvēks uzkāpj līdz otrajam stāvam un sensors ieslēdz gaismu uz 100%, pa to laiku trešais sensors pariet gaidīšanas režīma spilgtumā.

3. Cilvēks uzkāpj līdz trešajam stāvam, trešais sensors ieslēdz gaismu uz 100%, pa to laiku ceturtais sensors pāriet gaidīšanas režīma spilgtumā. Pirmajā stāvā gaisma ieslēdzas gaismas gadīšanas režīmā pēc kustības aizturēšanas režīma.

4. Kad cilvēks uzkāpj līdz ceturtajam stāvam, ceturtais sensors ieslēdz gaismu uz 100%, tajā laikā nākamā gaisma tiek ieslēgta gaidīšanas režīma spilgtumā. Pirmā stāva gaisma tiek izslēgta pēc gaidīšanas režīma un otrā stāva gaisma ieslēdzas gaidīšanas režīma spilgtumā.

Gaismekļu grupas iespējas II.

Kamēr pirmais sensors uztver kustību pirmajā stāvā, tas ieslēdz gaismu uz 100% un aizsūta signālu sekotājspuldzēm. Gaismu grupa 2 pirmajā stāvā ieslēdzas uz 100% un gaismu grupa 1 otrajā stāvā pāriet gaidīšanas režīmā.

Cilvēks uzkāpj līdz otrajam stāvam un otrā stāva gaismu grupa 1 ieslēdzas uz 100%. Gaismu grupa 2 otrajā stāvā ieslēdzas uz 100% bet trešajā stāvā gaismu grupa 1 pāriet gaidīšanas režīmā.

Cilvēks uzkāpj līdz trešajam stāvam un trešā stāva lampu grupa 1 ieslēdzas uz 100%. Lampu grupa 2 trešajā stāvā ieslēdzas uz 100% un lampu grupa 1 ceturtajā stāvā pāriet gaidīšanas režīmā, tikmēr gaisma pirmajā stāvā pāriet gaidīšanas režīmā pēc kustības aktivizēšanas režīma.

Cilvēks uzkāpj līdz ceturtajam stāvam un ceturtā stāva lampu grupa 1 ieslēdzas uz 100%. Lampu grupa 2 ceturtajā stāvā ieslēdzas uz 100% un nākamā lampu grupa 1 pāriet gaidīšanas režīmā. Tikmēr visi sensori pirmajā stāva izslēdz gaismu pēc gaidīšanas režīma un visas gaismas otrajā stāvā kļūst bālākas līdz ieslēdzas gaidīšanas režīms pēc kustības aizturēšanas režīma.

Gaismekļu grupas iespējas III.

Ar pietiekamu dabīgās gaismas līmeni sensors, fiksējot kustību,netiek aktivizēts.

Ar nepietiekamu dabīgās gaismas līmeni sensors tiek akivizēts ar kustību, galvenie sensori ieslēdz gaismu, aizsūta RF signālu uz visām sekotājspuldzēm.

Pēc kustības aizturēšanas rēžīma, ja netiek fiksēta kustība, visas gaismas ieslēdzas jau iepriekš definētā spilgtuma līmenī.

Pēc gaidīšanas perioda beigām visas lampas izslēdzas.

Pierakstieties Memostay e-pasta jaunumiem

Jūs saņemsiet:

  • informāciju par jaunākajiem produktiem un pakalpojumiem;
  • Pirmie Izdevīgus piedāvājumus un ziņojumus par akcijām;
  • Padomus un ieteikumus kā uzlabot Jūsu mājokli